MOS besöker Hasse i Sundsvall som under 20 år tillsammans med sin bror byggt upp en fantastisk detaljerad modelltågbana. Runt 20 meter räls med 60-talet lok där mycket av jobbet är ombyggd elektronik i både fordon och omgivning.